Tarjoamme jäsenillemme erinomaisen kontaktiverkoston, sekä mahdollisuuden itsensä kehittämiseen.

Hallituksen tehtävät

PRES
Kamarin puheenjohtaja vastaa kamarin toiminnan johtamisesta yhdessä hallituksen kanssa.

IPP
Edellisen vuoden puheenjohtaja. Valvoo yhdistyksen jäsenpolitiikkaa, huolehtii mahdollisten palkintohakemusten laatimisesta, avustaa toimintaohjeiden laatimisessa sekä avustaa tarvittaessa puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä.

VP 1
Varapuheenjohtaja, yhteiskunnallinen toiminta, COM. Yhteiskuntalohko käsittää yhdistyksen yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan. VP 1 vastaa siihen liittyvistä projekteista. Lisäksi vastuulle kuuluvat yhteistyökumppanit.

VP 2
Varapuheenjohtaja, yhdistyslohko, LOM. Yhdistyslohkoon kuuluvat kuukausikokousten ja tapahtumien suunnittelu sekä toteutus.

VP 3
Varapuheenjohtaja, yksilötoiminta, IND. Yksilötoimintaan kuuluvat mm. uusien jäsenten perehdyttäminen kamaritoimintaan ja START-koulutusten järjestäminen.

INT
IPRO eli kansainvälisten asioiden hoitaja vastaa tämän lohkon toiminnasta. Kansainvälisyyttä lähestytään kansainvälisyyttä käsittelevien koulutusten kautta. IPRO toimii myös tiedottajan apuna ja pyrkii toimittamaan kamarin jäsenlehteä.

LIO
Tiedottajan tehtävänä on tiedottaa jäsenille hallituksen päätöksistä ja pitää jäsenistö ajan tasalla kamarin tapahtumista, koulutustilaisuuksista ja projekteista sekä aluellisista, kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista.

Lisäksi hallitus valitsee tehtäviin sihteerin ja treasin.

SIHTEERI
Sihteerin tärkeimmät tehtävät ovat laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallitusten kokousten pöytäkirjat, huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta. Myös jäsenkirjojen lähettäminen keskusliittoon ja tarvittavien ilmoitusten tekeminen yhdistysrekisteriin kuuluvat sihteerin tehtäviin.

TREAS
Talouspäällikkö laatii toimintavuodelle talousarvion puheenjohtajan ohjeiden mukaan ja seuraa sen toteutumista raprotoimalla myös mahdollisista poikkeamista hallitukselle. Treas hoitaa yhdistyksen taloutta ja rahaliikennettä sekä huolehtii kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta lakien, sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti. Myös talousprojektien rahaliikenteen, laskutuksen yms. hoitaminen kuuluvat talouspäällikölle.